Quy định và hình thức thanh toán

| Thông tin
2290
Công ty chúng tôi có hai hình thức thanh toán:
- Giao hàng trả tiền mặt tại chỗ.
- Thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng.
Đối với hình thức thanh toán chuyển khoản: Quý khách vui lòng điền nôi dung như sau:
- TTĐH [Mã Đơn Hàng] [Tên người mua] [Số tiền]
VD: TTĐH ABC1234 Nguyễn Văn A 3.000.000
Bình luận